Emigrantská princezna.

Darch, Winifred
Karel Nosek, 1930. 285 s.