Emigranti : sociální román ze života vystěhovalců.

Štěpková, Miloslava
M. Štěpková, 1930. 334, [I] s.