Embryologie : podle přednášek prof. MUDr. Karla Žlábka.

Žlábek, Karel; il. Foukal, Miloš
2. vyd. Spolek mediků LF MU, . 191 s.
Edice: Bibliotheca Societatis Medicorum Brunensis ; Liber VI