Embryologie člověka. Díl 2, Organogenese.

Pohunková, Hana; Klika, Eduard; il. Pohunková, Hana
2., přeprac. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . 117 s.; 2 sv