Emauzy.

Pastor, Jan
1. české vyd., (1. exil. vyd.). Konfrontace, 1979. 273 s.