Emanuel Rádl - vědec a filosof : sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Emanuela Rádla : (Praha 9.-12. února 2003) = Emanuel Rádl - scientist and philosopher : proceedings of the international conference commemorating the 130th anniversary of the birth and 60th anniversary of the death of Emanuel Rádl : (Prague, February 9.-12.2003).

ed. Hermann, Tomáš; ed. Markoš, Anton
1. vyd. OIKOYMENH, 2004. 707 s.
Edice: Sborníky, slovníky, učební texty ; sv. 27