Eliška Přemyslovna.

Reban, Karel
Svaz českoslov. katol. žen a dívek v Čechách, 1930. 22 s.