Elementární statistické metody v průmyslové výrobě : Vysokošk. učeb. pro fak. strojního inženýrství.

Kaňok, Miloš; Egermayer, František
1. vyd. SNTL, . 227, [1] s.
Edice: Řada ekon. literatury