Elementární statistické metody v průmyslové výrobě : Vysokošk. učeb. pro fak. strojního inženýrství.

Egermayer, František; Kaňok, Miloš
1. vyd. SNTL, 1965. 227, [1] s.
Edice: Řada ekon. literatury