Elementární statistická analýza.

Cyhelský, Lubomír; Kahounová, Jana; Hindls, Richard
2. dopl. vyd. Management Press, 2001. 318 s.