Elementární statistická analýza.

Cyhelský, Lubomír; Kahounová, Jana; Hindls, Richard
Vyd. 1. Management Press, 1996. 302 s.