Elementární filozofie moderního Růžového Kříže.

Rijckenborgh, J. van
3. přeprac. vyd. [1. čes.]. Rozekruis Pers, 1993. 195 s., 1 příl