Elementárna štatistika pre psychológov, sociológov a pedagógov.

Hillebrandt, Friedrich
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1968. 360 s.
Edice: Základné pedagogické a psychologické diela