Elektrotechnologie : elektrotechnické materiály : učební text pro 2. roč. stř. prům. škol všech stud. oborů.

Malý, Zdeněk; Simerský, Mojmír
2., nezm. vyd. SNTL, 1985. 339 s.