Elektrotechnologie II : Učební text pro 3. roč. středních odb. učilišť.

Honys, Václav; Prouza, Jaroslav
2., nezm. vyd. SNTL, 1991. 206 s.