Elektrotechnologie I : Učební text pro 2. a 3. roč. stř. odb. učilišť.

Kapošváry, Otto; Tököly, František
2., nezm. vyd. SNTL, 1987. 199 s.