Elektrotechnika.

Tříska, Jiří
2. opr. a dopl. vyd. 1964.