Elektrotechnika pro neelektrotechnické obory na SOU : učební text pro 1. a 2. roč. učeb. a stud. oborů.

Řešátko, Miloš; Dostoupil, Jaroslav
1. vyd. SNTL, 1984. 286 s.