Elektrotechnika : učební text pro 3. ročník středních průmyslových škol strojnických a hutnických pro pracující.

Květ, Bohuslav
3. upr. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1963. 174 s.