[Elektrotechnika. II. díl], Základy zesilovací a reprodukční techniky.

Strnad, Julius; Holub, Zdeněk
II. doplněné a rozšířené vydání. Československé filmové nakladatelství, . 110-[I] s.
Edice: Publikace Č[esko]s[lovenského] F[ilmového] N[akladatelství] ; Čís. 23