Elektrotechnika. II. díl, Základy zesilovací a reprodukční techniky.

Holub, Zdeněk
2. doplněné a rozšířené vydání. Československé filmové nakladat, 1947. 110 s.