Elektrotechnika. Část I.

Bláha, A; Fritz, J; Bubeník, Václav; Fritz, Josef; Baborovský, Jiří; ed. List, Vladimír; ed. Schulz, Bruno
2., přeprac. vyd. Česká matice technická, . xvi, 678 s.; 512 s.
Edice: Technický průvodce ; sv. 9, seš. 1-4