Elektrotechnika. 5, Elektrické teplo.

2., přeprac. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1950.
Edice: Česká matice technická ; sv. 256