Elektrotechnika : určeno [také] posl. odb. a vys. škol elektrotechn. 1. [Díl], Fyzikální základy.

Hlávka, Jan; Dufek, Milan
1. vyd. SNTL-Nakladatelství technické literatury, . 486, [1] s.
Edice: Česká matice technická ; roč. 72, spis 342a