Elektrotechnické předpisy ČSN. II/2, Zařizovací předpisy pro silová elektrická zařízení.

Úřad pro normalizaci a měření, 1970. 689 s. +
Edice: Československé státní normy