Elektrotechnické předpisy ČSN. 4. [díl], Pracovní a provozní předpisy.

Vydav. Úřadu pro normalizaci a měření, 1968. 263, [1] s.