Elektrotechnické předpisy Československých státních norem. [Díl] 3, Zařizovací předpisy pro sdělovací elektrická zařízení.

Vydav. Úřadu pro normalizaci a měření, 1967. 407 s.