Elektrotechnické měřicí přístroje a měření pro 4. ročník středních průmyslových škol elektrotechnických. 2. [díl].

Krejčí, Vladimír; Veselý, Jaroslav; Kábele, Josef
3., dopln. vyd. SNTL, 1970. 390, [1] s.
Edice: Řada elektrotechn. literatury