Elektrotechnické měřicí přístroje a měření : Učební text pro 4. roč. stř. prům. škol elektrotechn. 2. díl.

Krejčí, Vladimír; Kábele, Josef
2., přeprac. vyd. SNTL, 1967. 354, [1] s.
Edice: Řada elektrotechn. lit