Elektrotechnické měřicí přístroje a měření : Učeb. text pro 4. roč. prům. škol elektrotechn. 2. [díl].

Krejčí, Vladimír; Kábele, Josef
1. vyd. SNTL, 1961. 322, [1] s.
Edice: Řada elektrotechn. lit