Elektrotechnické měřicí přístroje a měření : Učebnice pro 3. roč. stř. prům. škol elektrotechn. 1. [díl.

Krejčí, Vladimír; Kábele, Josef
8., nezm. vyd. SNTL, 1974. 270, [2] s.
Edice: Řada elektrotechn. literatury