Elektrotechnické kreslení : Pomocná kniha pro elektrotechn. učební a stud. obory.

Veselovský, Ján; Daniš, Stanislav
2. vyd. SNTL, 1988. 222 s.