Elektrotechnické kreslení : Pomocná kniha pro elektrotechn. učební a stud. obory.

Veselovský, Ján; Daniš, Stanislav
1. čes. vyd. SNTL, 1986. 222 s.