Elektrotechnické aplikace jazyka C.

Büllow, Jiří
1. vyd. Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 159 s.