Elektrotechnická príručka.

Vodanský, František
6., zmen. a dopl. vyd. Alfa, 1971. 525 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry