Elektrotechnická praxe v příkladech : pomocná kniha pro stud. a učební obory SOU.

Meluzin, Hubert; Dvořáček, Jaroslav; Hrebík, Andrej
1. vyd. SNTL, 1986. 490 s.