Elektrotechnická měření : Učeb. text pro učeb. obory elektrotechn.

Vitejček, Emanuel; Hos, Vladimír
2. vyd. SNTL, 1963. 222, [1] s.
Edice: Řada elektrotechn. lit