Elektrotechnická měření : měření v automatizační technice pro 3.a 4.ročník SPŠ elektrotechnických : učební text pro 3.a 4.ročník SPŠE studijního oboru 26-63-6 Měřicí a automatizační technika.

Lorenc, Jiří
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, . 206 s.