Elektrotechnická měření I pro 3. ročník SPŠ elektrotechnických : Učeb.text.

Fiala, Miloš; Hercík, Jiří; Vrožina, Milan
5., nezm.vyd. SNTL, 1991. 350 s.