Elektrotechnická měření : učeb. text pro 4. roč. stř. prům. škol elektrotechn. [Díl] 2.

Kraemer, Jindřich; Nývlt, Jaroslav
2., nezm. vyd. SNTL, 1983. 381 s.