Elektrotechnická měření : učební text pro 3. roč. SPŠ elektrotechn. [Díl] 1.

Fiala, Miloš; Hercík, Jiří; Vrožina, Milan
3., nezměn. vyd. SNTL, 1986. 350 s.