Elektrotechnická měření I pro 3. ročník SPŠ elektrotechnických : učební text.

Hercík, Jiří; Vrožina, Milan; Fiala, Miloš
3., nezměn. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, . 350 s.