Elektronika : součástky a obvody, principy a příklady.

Vobecký, Jan; Záhlava, Vít
3., rozš. vyd. Grada, 2005. 220 s.