Elektronika : součástky a obvody, principy a příklady.

Vobecký, Jan; Záhlava, Vít
2., rozš. vyd. Grada, 2001. 188 s.