Elektronika v národním hospodářství.

Havlíček, Miroslav
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1985. 315 s.