Elektronika I : Učební text pro 3. roč. SOU.

Princ, Boris
2., nezm. vyd. SNTL, 1988. 123 s.