Elektronika. 1. učeb. seš.

Valenta, Karel; Čáp, Jaroslav
Ústř. správa energetiky, 1963. 114, [2] s.