Elektronické obvody pro měřicí techniku.

Vedral, Josef; Fischer, Jan
Vyd. 2. České vysoké učení technické, 2004. 340 s.