Elektronické měřicí přístroje.

Matyáš, Vladislav
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, . 402 s., 428 obr., 9 tab; 420 s.; 402 s.