Elektronické analógové počítače.

Plander, Ivan
1. vyd. Alfa, 1968. 267 s.