Elektronické a elektroakustické součástky : jejich volba a použití.

Nečásek, Sláva; Rambousek, Jaroslav; Janeček, Jan
2., přeprac., dopln. a upravené vyd. SNTL, 1985. 440 s.
Edice: Praktické elektrotechnické příručky ; Sv. 81