Elektronická média v informační společnosti.

Musil, Josef
Votobia, . 261 s.
Edice: Institut mediální komunikace